Polityka Prywatnosci

  1. Dokonując rejestracji w Sklepie lub składając Zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
  2. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Sklep – firma Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz.
  3. Prowadzący Sklep przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
  4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
  5. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów uprawnionych oraz podmiotów pośredniczących w realizacji płatności lub dostawie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności lub dostawy.
  6. Prowadzący Sklep informuje o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.